Górnicze dziedzictwo Słowacji - Bańska Szczawnica

Górnicze dziedzictwo Słowacji – Bańska Szczawnica

Nie sposób podczas zwiedzania zabytków Słowacji pominąć wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO Bańskiej Szczawnicy. Jest ona jedną z najczęściej polecanych i odwiedzanych atrakcji turystycznych Słowacji. Zarówno samo zachowane miasto górnicze, jak i okoliczne zabytki techniki to dowód najwyższego poziomu słowackiego górnictwa. To tutaj w roku 1735 roku dekretem Marii Teresy powołano do istnienia pierwszą na świecie wyższą szkołę techniczną. Akademia Górnicza kształciła świetnych specjalistów. Dzięki ich pracom po raz pierwszy w historii w tutejszych kopalniach do wypompowywania wody ze sztolni wykorzystano maszynę parową. Było to wydarzenie na skalę europejską. Ślady dawnej świetności Bańskiej Szczawnicy można podziwiać do dziś. Zachowały się nie tylko gmachy Akademii Górniczej, ale także cenne zabytki i pamiątki z czasów gotyku, renesansu i baroku. Na turystów czekają między innymi Stary i Nowy Zamek, mieszczańskie domy z czasów odrodzenia i baroku oraz brama Pijarska. Niezwykłym miejscem jest pochodzący jeszcze z czasów romańskich kościół Wniebowzięcia Matki Boskiej. Ten miejski zespół zabytkowy ukazujący górnicze tradycje naszych południowych sąsiadów w pełni zasługuje na uwagę, zwłaszcza tych turystów, którzy szukają śladów dawnych epok i pasjonują się historią.