Krótko o Belfaście

Krótko o Belfaście

Belfast jest stolicą Irlandii Północnej. Jest to miasto przemysłowe, które słynie ze stoczni, w której został zwodowany ,,Titanic”. Miasto założyli angielscy i szkoccy protestanci, od końva XIX wieku jest głównym ośrodkiem unionistów, czyli zwolenników ścisłego związku Irlandii z Wielką Brytanią. Stolicą Irlandii Północnej Belfast został w 1921 roku w wyniku podziału wyspy pomiędzy katolików i protestantów. 2/3 ludności miasta to protestanci, którzy zamieszkują centrum oraz wschodnie dzielnice miasta, katolicy zamieszkują znacznie uboższe dzielnice zachodnie. Plac Donegall jest centrum miasta. Pośrodku niego wznosi się zbudowany w latach 1903 – 1906 neorenesansowy ratusz. Jego sylwetka zwieńczona jest 53 metrową kopułą, posiada także cztery narożne wieże. Przy ratuszu wzniesiono pomniki królowej Wiktorii oraz pomnik poświęcony ofiarom katastrofy ,,Titanica”. Reprezentacyjną budowlą miasta jest również wybudowany w latach 1928 – 1932 monumentalny gmach Stormont. Do 1972 roku był on siedzibą parlamentu Irlandii Północnej. Stormont otacza wspaniały park. W mieście warto również zobaczyć protestancką katedrę, zbudowaną w stylu neogotyckim w 1904 roku z pięknymi mozaikami z lat dwudziestych XX wieku. W zaułkach Entries znajdują niezliczone puby, których wnętrza ozdabiają stiuki, witraże i mozaiki.