Podróżowanie tylko po Europie

Podróżowanie tylko po Europie

Podróżowanie od długiego czasu stanowiło jeden z ważniejszych przywilejów ludzi zamożnych. Przed wiekami tylko ci bogaci mogli pozwolić sobie na zwiedzanie innych krajów, najbiedniejsi ludzie migrowali natomiast głównie w celu zapewnienia sobie minimum niezbędnego do egzystencji. Dlatego turystyka jako taka rozwinęła się przede wszystkim w chwili popularyzacji samochodów jako masowego środka komunikacji. Koleją w Europie także bez problemu można podróżować między wszystkimi krajami, ale dziś dominują podróże lotnicze lub samochodowe. Zarabiają na tym kraje, które jak Słowacja, posiadają wiele ciekawych zabytków i przede wszystkim niesamowitą faunę i florę, która czyni chodzenie po górach i wyżynach słowackich czystą przyjemnością. Z pewnością dla niektórych ludzi mieszkających w biedniejszych regionach Słowacji problemem może być brak wysoko rozwiniętego przemysłu, który owocuje licznymi fabrykami zatrudniającymi tysiące pracowników. Ale dzięki brakowi tak wielu produkcyjnych molochów Słowacja zachowała niesamowicie naturalny charakter i nawet w stosunku do sąsiedniej Polski czy Czech wypada pod tym kątem o wiele lepiej. Drogi na Słowacji zawsze stanowiły spory problem, więc od wielu lat prowadzi się tam szeroko zakrojoną renowację sieci drogowej. Chodzi przede wszystkim o tysiące turystów, którzy wybierają dziś samochody.