Powołanie kolejnych konsulatów honorowych

Powołanie kolejnych konsulatów honorowych

Polska i Słowacja zapowiedziały otwarcie kolejnych konsulatów honorowych na terenie obydwu krajów. W naszym przypadku, będą to cztery nowe placówki, położone w miastach na południu Słowacji. Nasi sąsiedzi z kolei otworzą trzy konsulaty. Jeden z nich będzie się mieścił w Bydgoszczy a pozostałe na Śląsku, w Zabrzu i Dąbrowie Górniczej. Tego typu placówki są dość specyficzną formą we wzajemnych stosunkach dyplomatycznych. Konsul pełni swoją działalność honorowo, czyli nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Poza tym musi to być obywatel kraju, na terenie którego będzie placówka działała, zazwyczaj ktoś zasłużony dla wzajemnych relacji pomiędzy wspomnianymi krajami. Polska na Słowacji ma już pięciu konsulów, których obszarem działania są albo większe skupiska polskojęzycznej ludności, albo strefy przemysłowe, ważne dla naszego kraju ze względów gospodarczych. Słowacy niedawno utworzyli w Gdańsku i Wrocławie swoje pierwsze tego typu placówki, chcąc w ten sposób wypromować swój kraj w Polsce. Z pierwszym dniem działania nowych konsulatów przewidziano wielki festyn polski i słowacki, zorganizowane wspólnie przez te dwa kraje. Miejscem zabawy będzie wzajemne pogranicze w okolicy Łysej Polany. Obydwa kraje nie wykluczają, że w miarę potrzeb i możliwości, będą dalej rozwijać sieć wzajemnych konsulatów. Taka forma jest o wiele tańsza i prostsza w powołaniu niż w przypadku ambasad czy poselstw. Poza tym konsul honorowy, jako obywatel kraju w którym rezyduje, lepiej zna lokalną władzę i warunki życia na miejscu, niż ambasador czy zawodowy dyplomata.