Słowacja - drugi rozwód Czechami

Słowacja – drugi rozwód Czechami

Cała Europa była pod ogromnym wrażeniem, podziwiając jak może wyglądać rewolucja, kiedy 1 stycznia 1993 roku Czechosłowacja podzieliła się na dwa suwerenne państwa: Czechy i Słowację bez rozlewu choćby jednej kropli krwi. Historia zatoczyła w ten sposób wielkie koło. Warto bowiem wiedzieć, że Słowacja i Czechy nie po raz pierwszy w ciągu skomplikowanych dziejów były ze sobą administracyjnie połączone. Po raz pierwszy doszło do tego, kiedy pierwszy historyczny władca Państwa Wielkomorawskiego Mojmir I podbił Księstwo Nitrzańskie, które znajdowało się na terenach obecnej Słowacji. Miało to miejsce w 833 roku. Aż do 906 roku Słowacja została pod panowaniem Wielkich Moraw (razem z Czechami i Morawami). Wtedy też upadło samo Państwo Wielkomorawskie, bo między potomkami Świętopełka toczyły się liczne walki wewnętrzne. Po raz drugi Słowacja związała się z Czechami niemal tysiąc lat później. W 1918 roku utworzono Czechosłowację. W okresie II wojny światowej Słowacja formalnie była niepodległa, jednak faktycznie podlegała III Rzeszy. Po wojnie federacja z Czechami trwała, aż w 1993 Słowacja ponownie stała się niezależnym państwem. Z odzyskanej niepodległości wspaniale korzysta. W 2004 roku została członkiem Unii Europejskiej. A zaledwie 5 lat później podjęła decyzję o przystąpieniu do strefy euro.