Słowacja i Słowacy - nazwy pochodzące od Słowian

Słowacja i Słowacy – nazwy pochodzące od Słowian

Wybierając się na Słowację , warto chociaż chwilę poświęcić kwestiom językowym. Język naszych południowych sąsiadów jest podobny do języka polskiego, co z pewnością ułatwia porozumiewanie się z tamtejszymi mieszkańcami. Warto też sobie przypomnieć, że pochodzenie nazwy Słowacji i zamieszkujących ją Słowaków bezpośrednio wywodzi się od ogólnej nazwy Słowian. W obecnie znanej nam formie wyraz „Słowacy” występował już w XV wieku. Często jednak używano go w szerszym niż dzisiejsze znaczeniu. Przez kilka następnych wieków „Słowak” stanowił synonim „Słowianina”. W takim znaczeniu jeszcze na początku XIX wieku znajdziemy je w słowniku Lindego. Co ciekawe, zarówno na terenie Polski, jak i Słowacji, nazwa „Słowak” była używana również w stosunku do Słoweńców. Podczas wyprawy na Słowację warto jednak zachować czujność. Niektóre, pozornie podobne wyrazy mają zupełnie odmienne znaczenie. Nie ma też dotąd jednoznacznych zasad, określających w jaki sposób w języku polskim zapisywać nazwy słowackich miejscowości. A kwestia ta wydaje się ważna, zwłaszcza że Słowacja staje się coraz popularniejszym celem wypraw polskich turystów. Na szczęście, spory toczone przez językoznawców nie mają wpływu na kontakty Polaków i Słowaków. Wiele problemów rozwiązuje się samoistnie. Żeby zachwycać się urokami niezwykłej słowackiej przyrody i tamtejszych zabytków, znajomość języka jest niepotrzebna.