Słowacja inwestuje w ochronę zabytków

Słowacja inwestuje w ochronę zabytków

Rząd słowacki podał niedawno, że przeznaczy na konserwację zabytków przeszło miliard euro. Ma to nastąpić w przeciągu najbliższych trzech lat i środki te mają pochodzić z dotacji unijnych. Wszystko ma się odbyć w ramach ogólnokrajowego programu ochrony dóbr narodowych, do których zaliczają się głównie zabytki budowlane, dzieła sztuki oraz architektura krajobrazu. Słowacy jak na niewielki pod względem terytorialnym kraj, mogą się pochwalić imponującą liczbą zabytków. Największą ich grupę stanowią zamki warowne, zbudowane na wysokich zboczach górskich lub wzgórzach. Z racji sprzyjającego takim budowlom ukształtowania terenu, takich zabytków na terenie całego kraju jest przeszło dwieście. Zazwyczaj są one z stanie pozwalającym ich zwiedzanie a kilkanaście z nich jest kompletnie odrestaurowane i udostępnione zwiedzającym. Jednakże odnawianie kolejnych budynków jest niezwykle kosztowne i samorządy niechętnie decydują się na tak duże wydatki, licząc na pomoc z budżetu centralnego. Po uzyskaniu dostępu do środków unijnych Słowacy niezwłocznie przystąpią do remontowania i odnawiania piętnastu zamków warownych, stu dzieł sztuki o wartości skarbu narodowego oraz piętnastu wsi, gdzie zachowała się do dziś oryginalna zabudowa i układ ulic. Według opinii specjalistów, tak szeroko zakrojona skala inwestycji ożywi znacznie niektóre regiony kraju i przyczyni się do zwiększenia liczby turystów, jacy co roku odwiedzają Słowację. Pierwsza transza pieniędzy wpłynie pod koniec tego roku, więc żeby nie tracić czasu, zaczęto już prowadzić procedury administracyjne i urzędnicze.