Słowacja - mały wielki kraj

Słowacja – mały wielki kraj

O prawdziwej wielkości danego kraju wcale nie decyduje jego powierzchnia czy liczba ludności. Można się o tym przekonać na przykładzie naszego południowego sąsiada. Słowacja to pod względem powierzchni niewielki kraj. Terytorium Republiki Słowacji liczy 49 035 kilometrów kwadratowych. Pod względem liczby ludności Słowacja znajduje się na 20 miejscu w Europie. Zamieszkuje ją 5 374 000 osób. Biorąc po uwagę jedynie czasy współczesne, jest krajem stosunkowo młodym, bo jeszcze w 1993 roku stanowiła część Czechosłowacji, którą pokojowo podzielono na dwa suwerenne państwa właśnie w tym roku. Interesującą ciekawostką jest to, że w ciągu swojej długiej i skomplikowanej historii Słowacja była już raz administracyjnie związana z Czechami. Miało to miejsce w VII wieku, kiedy na jej obecnych terenach powstało Księstwo Nitrzańskie. Podbił je w 833 roku Mojmir I, założyciel dynastii Mojmirowców i pierwszy znany władca Państwa Wielkomorawskiego. Od tego momentu wchodziło razem z Morawami i Czechami w skład Wielkich Moraw aż do 906 roku, czyli kiedy trwał już ich upadek. Po aksamitnym rozwodzie z Czechami w 1993 roku Słowacja zaczęła się błyskawicznie rozwijać. Potrzebowała zaledwie 11 lat, aby zostać przyjętą do Unii Europejskiej, a kolejnym krokiem na drodze rozwoju stało się wstąpienie do strefy euro, które nastąpiło 1 stycznia 2009 roku.