Słowackie skarby na liście UNESCO

Słowackie skarby na liście UNESCO

Słowacja to pod względem terytorialnym niewielki kraj. Jej powierzchnia obejmuje obszar 49 035 kilometrów kwadratowych. Również liczba ludności wynosząca  5 397 036 osób (stan z 2011 roku) daje jej zaledwie 20 miejsce wśród wszystkich krajów europejskich. Jednak to nie powierzchnia ani nawet liczba żyjących w danym kraju obywateli decyduje o jego prawdziwej wielkości. W przypadku Słowacji czynnikiem, który stanowi o jej największych walorach, są unikalne zabytki znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Pod tym względem Słowacja to prawdziwy gigant. Lista słowackich zabytków kultury i zabytków przyrodniczych jest naprawdę długa i zróżnicowana. Wśród ważnych obiektów będących dziedzictwem kulturalnym wymienić należy choćby Bańską Szczawnicę (średniowieczny górniczy zespół zabytkowy), Spiski Zamek wraz z otaczającymi go zabytkami, znajdujące się w słowackich Karpatach stare drewniane kościoły różnych obrządków czy też skansen ludowej architektury Vlkolinec. Żeby uświadomić sobie, jak wspaniałe jest historyczne dziedzictwo tego kraju, wystarczy uświadomić sobie, że na terenie Słowacji znajduje się około 400 kaszteli i ponad 180 zamków. Czyni to ze Słowacji prawdziwa atrakcję dla miłośników historii i turystów interesujących się zwiedzaniem zabytkowych budowli.