Stare miasto z piękną historią

Stare miasto z piękną historią

Jednym z piękniejszych europejskich miast jest położony nad Dunajem Budapeszt. Jednak aż do 1873 roku miasto to nie istniało. Były za to trzy miejscowości: najstarsza Óbuda, górzysta Buda i równinny Peszt. Dopiero we wspomnianym roku połączono je w jedną miejscowością nazwaną Budapesztem. Choć stary i pełen zabytków, jest jedną z najmłodszych stolic na świecie. Budapeszt ma piękną historię, choć tak jak Warszawa pełną zawirowań i zwrotów akcji. Chcąc poznać mieszkańców i historię ich miasta należy bezwzględnie udać się do Muzeum Historii Budapesztu. Muzeum to otworzono w końcówce XIX wieku, dokładnie w 1887 roku. Miało na celu zbieranie i udostępnianie mieszkańcom i turystom znalezisk po okresie rzymskim. Na początku kolejnego stulecia otworzono drugi oddział muzeum, który miał się zajmować historią średniowiecza. Pierwszą pochodzącą z „wieków ciemnych” wystawę zorganizowano w 1932 roku. Bez przerwy zbierano także współczesne eksponaty. Po II wojnie światowej oddział średniowieczny przeniesiono do Zamku Królewskiego. W starym budynku pozostawiono część rzymską, która obecnie stanowi oddzielne muzeum, Muzeum Aquincum. Swoje muzeum doczekały się także współczesne zbiory, które nazwano Muzeum Kiscelli. Mieści się w nim Galeria Miejska i dział starodruków. W tych trzech muzeach poznamy doskonale historię Budapesztu.