Svaty Jur i zamek Smolenice

Svaty Jur i zamek Smolenice

Svaty Jur to małe miasteczko na północny wschód od Bratysławy, stolicy Słowacji. W latach 1960 i 1990 komunistyczny rząd zmusił miasto do korzystania z nie-religijny nazwy Jur pri Bratislave. Svaty Jur liczy prawie 5000 mieszkańców . Najbardziej godnym uwagi zabytkiem jest gotycki kościół św. Jerzego, zbudowany w XIII wieku. Ołtarz z piaskowca pochodzi z 1527 r. i jest przykładem przejścia między stylem gotyckim, a renesansowym. Witraże zostały zaprojektowane przez Janko Alexyego w 1950 roku. Drewniana dzwonnica z XVII wieku chroni dzwon z 1400 roku. Dzwon jest pęknięty w wyniku pożaru w 1802 r. i po naprawie w 1848 r. został zniszczony ponownie. Zamek został zbudowany w IX wieku i został opuszczony w XIV wieku. Zostało zachowane około 2000 metrów muru, ale jego wysokość jest obecnie niższa, niż oryginalna, która wynosiła 10 m. Zamek Smolenice jest zamkiem na wschodnim zboczu Małych Karpat, niedaleko miasta Smolenicach na Słowacji. Zamek został zbudowany w połowie XV wieku, ale został zniszczony w czasie Powstania Rakoci i wojen napoleońskich. W roku 1777 hrabia Jan Palffy z Pezinok odziedziczył cały zamek, ale nie mieszkał w nim z powodu jego złego stanu i braku pieniędzy na odbudowę. Zamek został odbudowany w XX wieku, na zlecenie hrabiego Józefa Palffy. Zamek jest wizytówką regionu.