Tower of London

Tower of London

Nad ujściem Tamizy króluje potężna, trudna do zdobycia i jednocześnie okryta ponurą sławą twierdza Tower. Twierdza została wzniesiona na polecenie Wilhelma Zdobywcy, który w 1066 roku zajął Brytanię i podporządkował ją Normandii. Twierdzę zaczęto wznosić w najdalej na wschód wysuniętym miejscu starych rzymskich murów miasta. Twierdza była początkowo wielką, drewnianą budowlą, z której Wilhelm Zdobywca uczynił swoją siedzibą. Budowę nowego Tower, tym razem wzniesionego z kamienia ukończono w okresie panowania syna Wilhelma Zdobywcy, Wilhelma II Rudego. Nowy Tower został wzniesiony z jasnych i ciemnych kamieni, wzmocniono go dodając blanki, narożne wieże i łukowato wygięte okna. Kolejni władcy, wśród których był również Ryszard Lwie Serce kontynuowali rozpoczęte dzieło, dzisiejszy wygląd Tower zawdzięcza królowi Henrykowi III i Edwardowi I. Najciemniejszą kartą w dziejach twierdzy jest okres panowania króla Henryka VIII. Wtedy to w twierdzy został ścięty Thomas Morus, druga żona króla Anna Boleyn oraz piąta żona Henryka Katarzyna Howard. Dziś w Tower można obejrzeć pień kata, ale również część kolekcji klejnotów koronnych. Klejnoty pochodzą głównie z drugiej połowy XVII wieku, a zobaczyć je można w ,, Jewel House”. Wśród klejnotów znajduje się korona, która zawiera część południowoafrykańskiego diamentu Cullinan.