Wspólna komisja do spraw historii

Wspólna komisja do spraw historii

Polska i Republika Słowacka podpisały wczoraj wspólne porozumienie o powołaniu komisji do spraw zbadania wspólnej historii. Zadaniem tego gremium będzie wspólna praca głównie nad ujednoliceniem podręczników do historii, oczywiście tych rozdziałów, które nawiązują do naszych wspólnych dziejów. A nie można zapominać, że nasze wzajemne relacje nie zawsze przebiegały poprawnie. Krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej wojska polskie zajęły niewielkie terytorium Słowacji, głównie polskie wioski i nieużytki. Długo tym łupem się nie pocieszyliśmy, bowiem korzystając z najazdu Niemiec na Polskę, Słowacy odebrali te ziemie i to z nawiązką. Po zakończeniu drugiej wojny miały miejsce wywózki ludności z terenów niejednolitych narodowo, z wyniku czego w Polsce ucierpieli Słowacy i na odwrót. Podręczniki szkolne od historii powinny w sposób wyważony i przede wszystkim zgodnie z prawdą opisywać te wydarzenia, co też jest głównym zajęciem powołanej do życia komisji. Samo podpisanie porozumienia jest już sporym osiągnięciem, bowiem negocjacje w tej sprawie trwały przeszło pięć lat. Z jednej i drugiej strony często górę brały emocje i do głosu dochodziły antagonizmy pomiędzy obydwoma narodami. Na całe szczęście ten okres mamy już za sobą, w czym niewątpliwie pomogło nam członkostwo w strukturach Unii Europejskiej. Nasze wspólne relacje na dzień dzisiejszy są wydatnym dowodem na to, że jeżeli wykaże się wystarczającą wolę to można pokonać wszelkie bariery, nawet te, które wcześniej wydawały się nie do pokonania.